KASUTUSTINGIMUSED

  1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1  Tingimused kehtivad isiku (edaspidi Klient) ja ostukeskkonna magnesiumexpert.ee (edaspidi Kaubamaja) omaniku MagnesiumExpert OÜ (edaspidi Kaupmees) vahel Kaubamaja vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
1.2  Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad Kaubamaja vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
1.3  Lisaks Kaubamaja kasutustingimustele reguleerivad Kliendi ja Kaupmehe vahelisi suhteid head tavad ning Ostuinfo.
1.4  Ostu sooritamisega annab Klient omapoolse nõusoleku ning kinnitab, et ta on tutvunud, läbi lugenud ning mõistnud Kasutustingimustes sätestatut.

  1. Tooted

2.1  Toodete hinnad on eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
2.2  Toodete pildid on illustratiivse tähendusega ja võivad erineda tegelikest toodetest.
2.3  Toodete hinnad ning saadavus võivad muutuda ette teatamata. Kui Klient edastas oma tellimuse vahetult enne hinna muudatuse jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli tellimuse vormistamise momendil.
2.4  Toodete hinnale lisandub kohaletoimetamistasu vastavalt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile.

  1. Toodete eest tasumine

3.1  Pärast tellimuse vormistamist saadetakse Kliendile elektrooniliselt koopia tema tellimusest, mille alusel saab kauba eest tasuda.
3.2  Klient on kohustatud enne arve tasumist kontrollima, et andmed arvel vastavad tellimusele (tellitud tooted ja kontaktandmed, kuhu tellimus saadetakse).
3.3  Klient saab tasuda pangaülekandega ning pangalinkide ja krediitkaardiga Maksekeskuse kaudu. 
3.4  Tellimuse täitmisega hakatakse tegelema alates hetkest, kui kogu arvel näidatud summa  on laekunud Kaupmehe arvelduskontole.

  1. Toodete tarnimine

4.1  Kliendil on valida järgmiste tarneviiside vahel:
4.1.1 Itella SmartPost OÜ pakiautomaat;
4.1.2 Omniva (Eesti Posti) pakiautomaat;
4.1.3 Tulen ise järele. 

4.2  Toodete tarnimist osutatakse üle Eesti. 
4.3 Kui klient tellib kaupa alates 50 eurost, siis toimetatakse kaup Kliendile tasuta. 
4.4  Kohe kui kaup on saabunud postioperaatori klienditeenindusse, teavitatakse Klienti sellest elektronpostiga.
4.5  Klient on kohustatud enne tellimuse vormistamist kontrollima esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi toodete kohaletoimetamisel. Kaupmees ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.
4.6 Tellimus loetakse täidetuks peale kaupade väljastamist Kliendile.

  1. Tellimuse tühistamine, toodete tagastamine ja garantii.

5.1  Kliendil on õigus enne kauba kättetoimetamist tühistada oma tellimus, saates Kaupmehele elektronpostiga vastavasisulise avalduse. Ettemaks tühistatud tellimuse eest tagastatakse Kliendi pangakontole 14 tööpäeva jooksul peale avalduse esitamist.
5.2  Kliendil on õigus taganeda sooritatud ostust 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Selleks peab Klient saatma elektronpostiga Kaupmehele kirjaliku taganemisavalduse, kuhu tuleb märkida ka taganemise põhjus, oma andmed ja tellimuse number.
5.3  Tagastatav toode peab olema avamata ja originaalpakendis. Raha tagastatud kauba eest, välja arvatud transpordikulud, kantakse Kliendi pangakontole 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest Kaupmehe poolt. Paki kättesaamise kohta saadetakse Kliendi e-mailile teavitus.
5.4  Kauba tagastamise kulud kannab Klient.
5.5  Kui Klient on saanud vigastatud toote või kui saadud toode ei vasta tellitule, tuleb see tagastada 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamisest. Antud juhul võib Klient nõuda kas toote asendamist või raha tagastamist. Antud juhul hüvitab transpordikulud Kaupmees.
5.6  Kaupmees garanteerib kõikide kaupade originaalsuse ning vastavuse kehtestatud kvaliteedi standarditele. Kõik müügil olevad tooted on hoolikalt valitud, kontrollitud, et ei esineks praaki/vigu/mittevastavust.

  1. Vastutus ja vääramatu jõud

6.1  Kaupmees ja Klient vastutavad teineteise ees käesolevate tingimuste rikkumisega teisele poole tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
6.2  Kaupmees ei vastuta:
6.2.1        Kliendi süül toote halvenemise või kahjustumise eest;
6.2.2        puuduste eest, mis on tekkinud toote mittesihtotstarbelise kasutamise tagajärjel.
6.3  Kaupmees ei vastuta Kliendile tekitatud kahjude eest või toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Kaupmees ei saanud mõjutada, ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
6.4  Kaupmees ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

  1. Isikuandmete kaitse

7.1  MgPoes registreerimise ja ostude sooritamise käigus säilitab Kaupmees Kliendi kohta tema poolt sisestatud kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, telefoninumber, tava- ja e-posti aadressid) ja teabe sooritatud ostude kohta. Saadud andmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot ja töödeldakse kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega kauba sisseostu parimaks planeerimiseks, ostuharjumuste analüüsiks ning analüüsi tulemusel Kliendile sobivate pakkumiste tegemiseks. Kaupmees ei avalda temale teatavaks saanud Kliendi isikuandmeid kolmandale osapoolele, välja arvatud koostööpartneritele tellimuse kohaletoimetamiseks ja seadusega ettenähtud juhtudel. Kliendil on õigus näha Kaupmehe käsutuses olevaid andmeid tema kohta ja keelata edaspidise andmetöötlemise.

  1. Muud tingimused

8.1  Kliendi ja Kaupmehe vahel seoses MgPood vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Tallinna Linnakohtusse. Vaidluste ning käesolevates tingimustes mitte välja toodud küsimuste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.
     Olen tutvunud ja nõustun tingimustega
     Nõustun privaatsuspoliitikaga. Loe lähemalt


PRIVAATSUSPOLIITIKA

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Veebipoe magnesiumexpert.ee isikuandmete vastutav töötleja on MagnesiumExpert OÜ (registrikood 14572881) asukohaga Harku 33 11612, Tallinn, tel 56565494  ja e-kiri info@magnesiumexpert.ee. 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

− nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
− kauba kohaletoimetamise aadress;
− pangakonto number;
− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
− klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohale toimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse Roller Äritarkvara OÜ ja Excellent Business Solutions Eesti AS  serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitunud andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud kasutama isikuandmete töötlemisel asjakohaseid kaitsemeetmeid.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel (vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel e-maili teel rohegroup@rohegroup.ee. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Soodustused

PÜSIKLIENDI SOODUSPROGRAMM

Registreerudes meie e-poe kasutajaks, olete püsikliendi staatuses ning koheselt laieneb Teile 5%-line soodustus enamus toodete osas.